Anpassa ansökningsformuläret

126 views 8

Du kan skräddarsy informationen i ansökningsformuläret som kandidaten får svara på i samband med registrering.

Personuppgifter
Utöver e-postadress, namn, kön och ålder, så har du möjlighet att specificera ytterligare personuppgifter. För varje uppgift kan du välja om uppgiften ska vara frivillig eller om uppgiften ska vara obligatorisk. I något fall kan du också välja om uppgiften ska tillfrågas eller ej.

Bifoga foto
Du kan ge kandidater möjligheten att bifoga foton i samband med ansökningen.

Personligt brev
Vidare kan du ge kandidater möjligheten att skriva en kortfattad presentation i samband med ansökningen.

Bifoga cv
Slutligen kan du ge kandidater möjligheten att bifoga sitt cv.

Hjälpte denna artikel dig?