Hantera ansökningar

236 views 9

Det finns flera funktioner för att hantera inkommande ansökningar till en specifik annons. Läs vidare nedan för att ta reda på hur respektive funktion fungerar.

Här når du ansökningarna
Du når inkomna ansökningarna för respektive annons under kolumnen Svar under Aktuella annonser.

Överblicka ansökningar
Namnen i listan är ansökningar som tillhör en specifik annons. Initialt hamnar alla nyinkomna ansökningar under fliken Ny. Genom Visa ansökningsfilter ovanför listan med ansökningar öppnas en filtreringsfunktion som används för att söka fram kandidater efter specifika kriterier. Tex går det att gallra på urvalsfrågorna.

Annonsspecifikation
Ovanför listan med alla ansökningar hittar du sammanfattande information om annonsen och dessutom ett ansökningsfilter som används för att söka fram kandidater efter specifika kriterier.

Info om kandidaterna
Hovra över ett namn (länk) och en ruta med info visas. Genom att klicka på en kandidats namn (länken) når du ytterligare information om kandidaten.

Statusflikar
Det finns tre fasta flikar. Ny, Nej tack och Anställ. Utöver dessa flikar kan du skapa egna i kontrollpanelen. Initialt hamnar alla nyinkomna ansökningar under fliken Ny. Ändra status på kandidat genom klicka upp en profil eller genom rullisten under ansökningslistan.

Meddelanden & lämplighet
Under noteringar lägger du till och redigerar noteringar för en ansökan. Det går även att se andra administratörers noteringar, som du har gett tillgång till annonsen. Under e-post visas antalet meddelanden kandidaten har mottagit. Dessa kan du titta på genom att klicka på visa. Under lämplighet kan du ge kandidaten ett helhetsbetyg efter att ha gått igenom all information i profilen.

Ändra status, spara som och skriv ut
Under listan med ansökningar kan du välja att ändra status på kandidaterna som du har markerat. Det går också att spara som PDF eller Word dokument och att skriva ut markerade kandidater.

Hjälpte denna artikel dig?