Så fungerar spontanansökningar

258 views 11

Spontanansökningar skapar möjlighet för potentiella kandidater att signalera sitt intresse att jobba i din organisation. Via en länk på er portal tar ni smidigt emot spontanansökningar. Ansökningarna hamnar i en lista likt den för att ta emot ansökningar för en specifik annons. Den ansökande meddelas automatiskt vid registreringstillfället.

Info om kandidaterna
Om du klickar på Visa som finns under Filter öppnas en filtreringsfunktion som används för att söka fram kandidater efter specifika kriterier. Nya spontanansökningar hamnar under fliken Ny.

Hovra över ett namn och en ruta med info visas. Genom att klicka på en kandidats namn (länken) når du ytterligare information om kandidaten. Tex kan du byta status och lägga till en notering om profilen.

Ändra status, spara som & skriv ut
Under listan med ansökningar finns tre rullistor med olika funktionalitet. Ändra status på kandidaterna som du har markerat. Spara som PDF eller Word dokument eller välja att Skriv ut de markerade kandidaterna.

Meddelanden & lämplighet
Under Noteringar lägger du till och redigerar noteringar för en ansökan. Det går även att se andra administratörers noteringar, som du har gett tillgång till annonsen.

Under Meddelanden visas antalet meddelanden kandidaten har mottagit. Dessa kan du titta på genom att klicka på visa.

Under Lämplighet kan du ge kandidaten ett helhetsbetyg efter att ha gått igenom all information i profilen.

Under Urvalspoäng visas antalet poäng kandidaten fått när kandidaten svarade på urvalsfrågorna.

Om du tar emot en ansökan till exempel via telefon eller brev, går det att digitalisera denna ansökan med hjälp av funktionen Lägg till ansökan manuellt som finns uppe till höger ovanför listan med ansökningar.
Tips! Klicka för att ställa in inställningarna för spontanansökningar.


Ta kontroll över dina spontanansökningar

Skapa till exempel urvalsfrågor för kandidaterna som lämnar in sin spontanansökan och ange hur du vill bli notifierad vid nyinkomna ansökningar. Längst ner på denna sidan hittar du länken för att komma till inställningar för spontanansökningar.

Aktivera spontanansökningar
Här kan du välja om du vill att kandidater ska ha möjlighet att skicka in spontana ansökningar via din portal eller ej.

Ställ in notifieringar
Du kan ange om du vill att systemet ska meddela dig via e-post varje gång en spontanansökan kommer in.

Skapa urvalsfrågor
Du kan skapa urvalsfrågor som kandidaterna får svara på i samband med en spontanansökan. Det finns två typer av urvalsfrågor: Flervalsfrågor och Textfrågor. Du kan välja om dessa ska vara obligatoriska eller ej.

Autosvar vid spontanansökan
Du kan ange om du vill att systemet ska notifiera kandidaten via e-post varje gång en spontanansökan kommer in.

Du kan konfigurera e-postmeddelandet med den text som du önskar och du kan på ett enkelt sätt lägga in kandidatens namn och organisationens namn via variablerna i verktygsfältet. Då e-postet skickas kommer dessa variabler att ersättas med relevant information.

Hjälpte denna artikel dig?