Använd e-postmallar för effektiv kommunikation

100 views 7

Effektivisera din kommunikation med kandidater genom att skapa färdiga e-postmallar. Dessa sparar både tid och gör att dina utskick blir lite personligare.

Vad är e-postmallar
Ord som inleds och avslutas med __ är så kallade variabler och dessa ersätts med relevant information, detta kan vara allt från kandidatens namn, till din organisations namn till din signatur. För att redigera och skapa e-post mallar gå till Kontrollpanel -> E-postmallar.


Lägg till nya e-postmallar
För att effektivisera hanteringen av alla ansökningar har du stor nytta av e-postmallar. Nya mallar blir automatiskt tillgängliga på de platser i systemet där du kan skicka e-post. Det finns mallar både för allmänna utskick samt intervjuer.

  1. Gå till sektionen du vill skapa en ny e-postmall för
  2. Klicka på knappen Lägg till för att skapa en ny e-postmall
  3. Fyll i uppgifterna för mallen
  4. Under meddelande så kan du även välja automatisk text som ersätts med relevant information när e-posten skickas ut
  5. Klicka på Spara knappen

Om du vill redigera ett befintligt autosvar klicka på Redigera knappen (ikon med en penna).


Autosvar vid annonsansökan
Du kan ange om du vill att systemet ska notifiera kandidaten via e-post varje gång en annonsansökan kommer in. Du kan konfigurera e-postmeddelandet med den text som du önskar och du kan på ett enkelt sätt lägga in kandidatens namn, organisationens namn och även platsannonsens rubrik via variablerna i verktygsfältet. Då e-posten skickas kommer dessa variabler att ersättas med relevant information.

Hjälpte denna artikel dig?