Skapa en tidrapport

816 views 23

Det finns två sätt att skapa en tidrapport genom Recruto. Det vanligaste scenariot är att din arbetsgivare har bokat in dig på ett pass och att det därigenom finns ett bokningsunderlag att utgå ifrån i systemet. I vissa fall görs dock överenskommelse om jobb utanför Recruto vilket medför att det inte finns något bokningsunderlag att utgå ifrån. I dessa fall får du själv rapportera var, när och hur du har jobbat. Se utförlig information nedan som beskriver respektive sätt att rapportera.

Rapportera tid utan underlag

Logga in på din profil och gå till sidan Tidrapporter. Klicka på knappen Lägg till tidrapport som du hittar överst på sidan. Då öppnas nedan vy.

  1. Lägg till var du har jobbat genom att kryssa i arbetsplats och yrke. Dyker det upp flera alternativ, var noga att välja rätt.
  2. Under arbetad tid fyller du i datum och klockslag (när du började och när du slutade) samt om du hade några raster. Det är även möjligt att lägga till ett meddelande till din arbetsgivare.
  3. Avsluta med att klicka på Skicka tidrapport.

Om ditt pass gäller flera dagar behöver du upprepa samma rutin för varje dag du har jobbat. Behöver du justera av en tidrapport finns den möjlighet ända fram tills attesten sker hos din arbetsgivare. Du justerar en rapport genom att klicka på knappen i form av en penna i anslutning till respektive rapport.

När din arbetsgivare har attesterat din rapport blir den låst och du har inte längre möjlighet att göra några ändringar. En attesterad och låst rapport presenteras som en symbol i form av en checkruta.


Rapportera tid via ett bokningsunderlag

Logga in på din profil och gå till sidan Tidrapporter.

På sidan hittar du de bokningar som gjorts av din arbetsgivare och som ligger till grund för dina tidrapporter. För att rapportera arbetade timmar öppnar du upp passet som du vill rapportera genom att klicka på knappen som ser ut som klocka i anslutning till respektive bokningsunderlag.

  1. En överblick av ditt jobbade pass visas med information om var, när, vem som bokat dig samt dina arbetade timmar.
  2. Om dina bokade timmar inte stämmer överens med dina arbetade timmar har du möjlighet att justera tiderna genom att klicka på pennan.
  3. Om/när tiderna stämmer klickar du på knappen Skicka tidrapport för att skicka in rapporten till din arbetsgivare.

Om du behöver justera av en tidrapport finns den möjlighet ända fram tills attesten sker hos din arbetsgivare. Du justerar en rapport genom att klicka på knappen i form av en penna i anslutning till respektive rapport.

När din arbetsgivare har attesterat din rapport blir den låst och du har inte längre möjlighet att göra några ändringar. En attesterad och låst rapport presenteras som en symbol i form av en checkruta.

Hjälpte denna artikel dig?