Skapa en uppdragsannons

71 views 4

Välj uppdragsannons om annonsen gäller ett uppdrag som ska visas i Job boarden (anonymiserade). Uppdrag är endast synliga för dina godkända ställföreträdare som har behörighet att nå sidan med era lediga uppdrag.

Skapa en ny uppdragsannons eller kopiera information från en befintlig sådan via menyalternativet Annonser. I ett enda överskådligt steg skapar du din annons.

Se nedan i detalj vad som skiljer en uppdragsannons jämfört med en vanlig jobbannons.

Möjligt att välja uppdragstyp

 • God man
 • Förvaltare
 • Tillfällig God man enligt 11: 1-3
 • Förmyndare
 • Särskilt förordnad förmyndare
 • God man för ensam kommande barn

Möjligt att välja huvudmannens boendesituation

 • Eget hus
 • Bostadsrätt
 • Hyresrätt
 • Särskilt boende
 • Gruppbostad LSS/Sol
 • Hemlös
 • Servicebostad
 • Annat
 • Vet ej

Möjligt att välja Huvudmannens status

 • Ensam
 • Tillsammans med någon
 • Tillsyn av personal
 • Vet ej

Möjlighet att ange om uppdraget är akut
Uppdrag med denna etikett hamna överst i listan över tillgängliga uppdrag hos ställföreträdaren och blir markerade så att de sticker ut och drar till sig uppmärksamhet.

Möjligt att publicera en uppdragsannons utan slutdatum
Uppdrag publiceras automatisk till Job boarden och godkända ställföreträdare kommer åt uppdragen genom att logga in i Recruto och gå till menyalternativet ”Uppdrag”. Du behöver alltså inte välja någon publiceringskanal.

Uppdragen presenteras i en överskådlig lista hos dina ställföreträdare.
Uppdragen är märkta med etiketter för att de ska bli lättare att överblicka och sortera för dina ställföreträdare.

 • Etiketten ”Nytt” visas automatiskt under de två första dagarna.
 • Etiketten ”Prio” visas när du valt att uppdraget är akut.
 • Det finns också en etikett för olika typ av uppdrag (God man, Förvaltare, Förmyndare osv..)

Hjälpte denna artikel dig?